Δίτομον έργον περιέχον 136 βαθυστοχάστους μελέτας που αποβλέπουν εις την διαμόρφωσιν χριστιανικού ήθους και πραγματεύονται θέματα περί πάσης σχεδόν περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου, συντεταγμένας κατά τας θείας Γραφάς.

Μαυροκορδάτου Δ.

Θρησκευτικαί Μελέται, τόμοι Α & Β


Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 1126
Τιμή:
40,00 €  δεμένο